Gratis cursus Kunstgeschiedenis

Kunstgeschiedenis, kunst en kunststromingen. Het zijn woorden die een wereld van schoonheid verbergen. Toch moet kunst vertelt worden, zodat er begrip ontstaat voor de manier waarop kunstenaars werken (en werkten) en wat zij bedoelen met hun kunstwerken. Alleen dan opent zich deze wereld voor iedereen die hier interesse in heeft.
Het is een les die voor ieder vak opgaat, zowel voor de metselaar als de notaris. Kennis, kunde en ervaring staan aan de basis van voortschrijdend inzicht, en dat geldt zeker voor de kunstgeschiedenis. Vandaar mijn poging om de oude en nieuwe kunst in gewone woorden te vertalen, zodat de kunst voor iedereen begrijpelijk wordt.
U krijgt deze cursus kunstgeschiedenis gratis aangeboden van dé Gooise Galerie. Wij zijn een online galerie die haar geld verdient met het verzamelen en verkopen van schilderijen. En natuurlijk hopen wij dat u in deze kunstcollectie interesse heeft, vandaar dat wij onder iedere les enkele van onze kunstwerken tentoonstellen. Wij hopen echter vooral dat u plezier beleeft aan de verruiming van uw kennis over de geschiedenis van de kunst, de vele interessante kunststromingen en de fraaie afbeeldingen van de getoonde kunstwerken.

Informatie over de kunstgeschiedenis

De schilderkunst in een specifieke periode is ook een weerspiegeling van de samenleving op dat moment. Ofwel de kunststroming gaat mee in het ritme van de op dat moment geldende maatschappelijke realiteit ofwel het verzet zich daartegen. En er zijn kunstenaars die volledig werken vanuit hun eigen creativiteit, zonder rekening te houden met maatschappelijke of kunsthistorische ontwikkelingen. Toch wordt een mens altijd mede gevormd door de omgeving waarin hij of zij verblijft en de menselijke samenleving waarin hij of zij opgroeit en dat geldt ook voor deze kunstenaars. Vandaar dat ik probeer om de schilderstromingen ook in een maatschappelijke perspectief te plaatsen.
Deze cursus kunstgeschiedenis is niet meer dan een terugblik op, en een overzicht van, de kunstenaars en kunstwerken uit de menselijke geschiedenis. Zonder twijfel zal een opmerkzame geleerde in de kunstgeschiedenis wijzen op de onvolledigheid van het aangebodene. Bovendien zal hij of zij twijfelen aan wat ik meer en minder belangrijk vindt in deze cursus. Daar krijgt u echter ook iets voor terug: een begrijpelijke tekst en uitleg van de geschiedenis van de kunst in onze wereld. Ik heb geprobeerd om objectief te zijn, maar inherent aan het schrijverschap is dat veel gekleurd is door persoonlijke herinneringen en ervaringen.
Ik hoop dat u kunt genieten van deze teksten die niet pretenderen om kritisch te zijn, maar vooral proberen om u breed te informeren over de kunstgeschiedenis in de wereld waarin wij leven.

Hoe kan ik deze cursus kunstgeschiedenis het beste volgen?

Uw cursus kunstgeschiedenis bestaat uit tekst met daarbij zoveel mogelijk afbeeldingen om de teksten aan te vullen en te verduidelijken. Een bekend spreekwoord zegt `Eén beeld zegt meer dan duizend woorden’. Dit gaat zeker in de kunstwereld op, omdat uw ogen een belangrijk middel zijn om de kunst te kunnen waarderen of te leren begrijpen. Soms gebruik ik afbeeldingen van kunstvoorwerpen uit onze eigen verzameling, maar veelal betreffen het afbeeldingen van schilderijen en andere kunstwerken uit de grote musea wereldwijd. In de bijschriften bij de afbeeldingen breng ik verdieping aan over het betreffende schilderij in relatie met de beschreven kunststroming, zodat u datgene wat u gelezen heeft ook direct kunt ontdekken en toetsen in het getoonde kunstwerk.
Uw bezoek aan een gebouw of een museum zal na het volgen van deze cursus kunstgeschiedenis anders en rijker zijn. U zult veel meer begrijpen van wat u ziet.  Ondertussen zitten wij niet stil. Wij werken continue aan updates van de lessen.

Veel plezier met deze cursus kunstgeschiedenis!

Ronnie Rokebrand
dé Gooise Galerie

Lees meer

Les 3: Oud-Egyptische kunst

Zowel in de primitieve kunst als in de precolumbiaanse kunst, zoals op andere webpagina’s op deze website beschreven, speelde magie een belangrijke rol. Ook in de kunst

Lees verder »

Les 4: Oud-Griekse kunst

Kunst, filosofie, democratie en helden vormen de belangrijkste thema’s voor ons nu wij via de overblijfselen uit de geschiedenis terugkijken op de lange periode van

Lees verder »
De Mona Lisa van Galilea, een afbeelding van de god Dionysus. Het is een vloermozaïek in Zippori in Israël

Les 5: Romeinse kunst

Ontegenzeggelijk was de invloed van de oude Grieken enorm op de ontwikkeling van de Romeinse kunst in de periode van de geboorte van Christus tot

Lees verder »
Een icoon van Onze Lieve Vrouw evan altijddurende Bijstand van de Gooise Galerie

Les 6: Byzantijnse kunst

In het jaar 313 proclameerde keizer Constantijn dat alle godsdiensten, en dus ook het Christendom, in vrijheid mochten worden uitgeoefend. 78 jaar later riep keizer

Lees verder »
De levende, hindoeïstische godin Kumari in Kahmandu in het Himalayastaatje Nepal.

Les 7: Hindoeïstische kunst

De hindoeïstische kunst kunt u alleen begrijpen als u enig inzicht heeft in het hindoeïsme als godsdienst. De beeldhouwwerken, schilderingen, unieke gebruiken, architectuur, en de

Lees verder »

Les 11: Japanse kunst

Japan kent een lange en interessante geschiedenis en is een goed voorbeeld van de acculturatie tussen de vele Aziatische culturen, waaronder de Chinese kunst en

Lees verder »

Les 17: Barokke kunst

De barok, een stijlperiode van circa 1600 tot 1750, stond bekend om haar weelderige vormen. Met name in kerken uit deze periode kunt u kennismaken

Lees verder »

Les 22: Realisme in de kunst

Gustave Courbet, een sociaal bewogen mens `Ik wens van niemand anders dan de natuur een leerling te zijn.’                                                       Gustave Courbet De realistische kunstschilder Gustave Courbet

Lees verder »

Les 28: Fauvistische kunst

Het kan verkeren: tijdens een tentoonstelling in 1905 in de Parijse Salon d’Automne (de Herfstsalon) uitgescholden worden door een kunstcriticus als `wilde dieren’ – les

Lees verder »

Les 30: Kubistische kunst

`Er is maar één ding waardevol in kunst: datgene wat je niet kunt verklaren.’                     Georges Braque Het kubisme was als kunststroming nauw verwant aan het

Lees verder »

Les 31: Naïeve kunst

De naïeve schilderkunst is een kunststroming en een kunststijl die zich kenmerkt door een naïeve, intuïtieve en vaak kinderlijk aandoende manier van schilderen. Dit geldt

Lees verder »

Les 32: Dada-beweging

`bevor dada da war, war dada da’          Hans Arp, één van de grondleggers van de dada-beweging De dada-beweging (1916-1924), de vereniging

Lees verder »

Les 36: Popart

De generatie waartoe ik behoor is tijdens zijn jeugd opgegroeid met de popmuziek. Deze zogenoemde populaire muziek dankte haar populariteit vooral door de opkomst van

Lees verder »