Winkelwagen

Gratis cursus Kunstgeschiedenis

Kunst, kunstgeschiedenis en kunststromingen. Het zijn begrippen die een wereld van gevoelens en verhalen van mensen herbergen. De kunst is rijkgeschakeerd, zoals het leven zelf.
Er is echter ook een gezamenlijke basis voor al deze verschillende kunstuitingen. Kunst is namelijk een middel tot communicatie tussen de kunstenaar en de beschouwer van zijn of haar werk. Het bestaat omdat een mens de mogelijkheid heeft om zijn verbeelding over te brengen op een ander. Dit maakt ons uniek in het dierenrijk.
In dit boek vertel ik over kunst om te laten zien hoe kunstenaars werken en in welke context zij dit doen, met als doel om de kunstwereld inzichtelijk te maken. Daar zitten wel grenzen aan. Als je tot in detail beschrijft wat een kunstenaar wil vertellen met zijn of haar kunstwerk, dan snoer je hem of haar de mond. Hij of zij communiceert via het kunstwerk met u. Het is beter om daar als verteller niet tussen te gaan zitten. Een kunstwerk waarderen blijft een persoonlijke aangelegenheid. Dat neemt niet weg dat het verhaal van een kunstwerk kan bijdragen aan het plezier dat u aan een kunstwerk beleeft. Vandaar mijn poging om in dit boek de oude en nieuwe kunst te vertalen in gewone woorden, zodat de kunst voor iedereen begrijpelijk en inzichtelijk wordt.
Ik hoop echter vooral dat u plezier beleeft aan de verruiming van uw kennis over de geschiedenis van de kunst, de vele interessante kunststromingen, de fraaie afbeeldingen van de getoonde kunstwerken en aan de gevoelens die de kunstwerken bij u oproepen.

Informatie over de kunstgeschiedenis

De kunstuitingen in een specifieke periode zijn ook een weerspiegeling van de samenleving op dat moment. De kunststromingen kabbelden mee op het ritme van de op dat moment geldende maatschappelijke realiteit of verzetten zich juist daartegen. Er waren ook kunstenaars die volledig authentiek werkten vanuit hun eigen verbeeldingswereld, zonder rekening te houden met maatschappelijke of kunsthistorische ontwikkelingen. Toch wordt ieder mens mede gevormd door de omgeving waarin hij of zij verblijft en de samenleving waarin hij of zij opgroeit en dat geldt ook voor kunstenaars. Vandaar dat ik de kunststromingen in hun maatschappelijke perspectief heb geplaatst. Dat had gevolgen voor mijn keuzes welke kunstwerken ik plaatste in dit boek. In ieder hoofdstuk laat ik kunstwerken, kunstnijverheidsproducten, bouwwerken of afbeeldingen zien die een beeld geven van de periode waarin de kunstenaars leefden. Juist zij waren in staat om de hun omringende samenleving te duiden via hun kunstwerken. Op deze wijze legt dit kunstboek niet alleen uit hoe de kunstgeschiedenis verliep, maar plaatst het ook in een historische context. Dit met als doel om de kunstenaars, die in een bepaalde periode leefden, beter te begrijpen.
Toch is dit overzicht van de algemene kunstgeschiedenis niet meer dan een terugblik op, en een overzicht van, de kunstenaars en kunstwerken uit de menselijke geschiedenis, waarbij ik in dit boek de nadruk leg op de beeldende kunsten en de architectuur. Ook andere toegepaste kunsten komen aan bod, zoals fotografie, kalligrafie, grafische vormgeving, edelsmeedkunst, textiel en kunstnijverheid. De kunstwereld is echter breder. Denkt u maar eens aan de muziek, het theater, de film en de letteren die in dit boek niet of veel minder aan bod komen. Zonder twijfel zal een opmerkzame geleerde dan ook wijzen op onvolledigheden in het aangebodene. Bovendien zal hij of zij twijfelen aan wat ik meer en minder belangrijk vindt in dit boek. Ik heb geprobeerd om objectief te zijn, maar inherent aan het schrijverschap is dat veel door mijn persoonlijke ervaringen is ingekleurd.
Ik hoop dat u kunt genieten van deze teksten die niet pretenderen om kritisch te zijn, maar vooral proberen om u breed te informeren over de geschiedenis van de kunst in de wereld waarin wij leven.

Hoe kan ik deze cursus kunstgeschiedenis het beste volgen?

Uw cursus kunstgeschiedenis bestaat uit tekst met daarbij zoveel mogelijk afbeeldingen om de teksten aan te vullen en te verduidelijken. Een bekend spreekwoord zegt `Eén beeld zegt meer dan duizend woorden’. Dit gaat zeker in de kunstwereld op, omdat uw ogen een belangrijk middel zijn om de kunst te kunnen waarderen. Soms gebruik ik afbeeldingen van kunstvoorwerpen uit onze eigen verzameling, maar veelal betreffen het afbeeldingen van schilderijen en andere kunstwerken uit particuliere verzamelingen en musea. In de bijschriften bij de afbeeldingen breng ik verdiepingen aan over de betreffende kunstwerken in relatie met de beschreven kunststroming, zodat u datgene wat u gelezen heeft ook direct kunt toetsen in het getoonde kunstwerk.
Ik hoop dat uw bezoek aan een gebouw of een museum na het volgen van deze cursus kunstgeschiedenis anders en rijker zal zijn.  

Veel plezier met deze cursus kunstgeschiedenis!

Ronnie Rokebrand
dé Gooise Galerie

Lees meer

Les 3: Oud-Egyptische kunst

Zowel in de primitieve kunst als in de precolumbiaanse kunst, zoals op andere webpagina’s op deze website beschreven, speelde magie een belangrijke rol. Ook in de kunst

Lees verder »
De Mona Lisa van Galilea, een afbeelding van de god Dionysus. Het is een vloermozaïek in Zippori in Israël

Les 5: Romeinse kunst

Ontegenzeggelijk was de invloed van de oude Grieken enorm op de ontwikkeling van de Romeinse kunst in de periode van de geboorte van Christus tot

Lees verder »
Een icoon van Onze Lieve Vrouw evan altijddurende Bijstand van de Gooise Galerie

Les 6: Byzantijnse kunst

In het jaar 313 na Chr. proclameerde keizer Constantijn dat alle godsdiensten, en dus ook het Christendom, in vrijheid mochten worden uitgeoefend. 78 jaar later

Lees verder »
De levende, hindoeïstische godin Kumari in Kahmandu in het Himalayastaatje Nepal.

Les 7: Hindoeïstische kunst

De hindoeïstische kunst kan men alleen begrijpen als men enig inzicht heeft in het hindoeïsme als godsdienst. De beeldhouwwerken, schilderingen, unieke gebruiken, architectuur, en de

Lees verder »
Utagawa Hiroshige 1797-1858 Fuji gezien vanaf de linkerzijde van de Tokaido weg.

Les 11: Japanse kunst

Japan kent een lange en interessante geschiedenis en is een goed voorbeeld van de acculturatie tussen de vele Aziatische culturen, waaronder de Chinese kunst en

Lees verder »

Les 17: Barokke kunst

De barok, een stijlperiode van circa 1600 tot 1750, stond bekend om haar weelderige vormen. Met name in kerken uit deze periode kunt u kennismaken

Lees verder »

Les 22: Realisme in de kunst

Gustave Courbet, een sociaal bewogen mens `Ik wens van niemand anders dan de natuur een leerling te zijn.’                                                       Gustave Courbet De realistische kunstschilder Gustave Courbet

Lees verder »
De markt in Pont Audemer, van Robert Antoine Pinchon uit de periode 1903-1909.

Les 28: Fauvistische kunst

Het kan verkeren: tijdens een tentoonstelling in 1905 in de Parijse Salon d’Automne (de Herfstsalon) uitgescholden worden door een kunstcriticus als `wilde dieren’ – les

Lees verder »
Berglandschap (Mallorca), een kubistisch geïnspireerd schilderij van de Nederlandse kunstschilder Leo Gestel uit 1914. In dit werk deelt hij zijn onderwerpen op in fragmenten in complementaire koele en warme kleuren. Met als resultaat dit schilderij. Locatie: Dit schilderij van Leo Gestel werd aangekocht door het echtpaar Els Blokker-Verwer en Jaap Blokker voor hun Nardinck Collectie. In 2022 werd het geschonken aan het Singer Museum (Drift 1) in het Gooise dorp Laren (NH). Foto: Ronnie Rokebrand.

Les 30: Kubistische kunst

`Er is maar één ding waardevol in kunst: datgene wat je niet kunt verklaren.’                     Georges Braque Het kubisme was als kunststroming nauw verwant aan het

Lees verder »

Les 32: Dada-beweging

`bevor dada da war, war dada da’          Hans Arp, een van de grondleggers van de dada-beweging De dada-beweging (1916-1924), de vereniging

Lees verder »
Love Comic, het kunstwerk is gemaakt van gordijnstof, door de kunstenaar Nicky Zann. Afbeelding: Collectie van Target Gallery London.

Les 36: Popart

De generatie waartoe ik behoor is tijdens zijn jeugd opgegroeid met popmuziek. Deze zogenoemde populaire muziek dankte haar populariteit vooral aan de opkomst van de

Lees verder »
error: Content is protected !!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.