Winkelwagen

Gratis cursus Kunstgeschiedenis

Kunst, kunstgeschiedenis en kunststromingen. Het zijn begrippen die een wereld van gevoelens, historie, landschappen, schoonheid, fantasie, waarheden en vooral verhalen van mensen herbergen. De kunst is rijkgeschakeerd, zoals het leven zelf. 
Er is echter ook een gezamenlijke basis te vinden voor al deze kunstuitingen. Kunst is namelijk een middel tot communicatie van gevoelens tussen de kunstenaar en de beschouwer van zijn of haar werk. Het bestaat omdat de mens, de homo sapiens, in staat is om zijn verbeelding over te brengen op een ander mens. Dit maakt de mens uniek in het dierenrijk. 
Ik probeer op deze website over deze kunst te vertellen, zodat er begrip ontstaat voor de manier waarop kunstenaars werken – en werkten – en in welke context zij dit doen. Dit alles in de hoop dat deze kunstwereld zich openbaart voor iedereen die hier interesse in heeft. Ik kan op deze website over de kunst verhalen, maar deze niet verklaren. Omschrijven wat een kunstenaar wil vertellen, is hem eigenlijk monddood maken. Hij of zij communiceert via het kunstwerk met u. Het is zinloos om daar als verteller tussen te gaan zitten. Een kunstwerk wel of niet waarderen blijft nu eenmaal een persoonlijke aangelegenheid. Dat neemt niet weg dat het verhaal van een kunstwerk en de context waarbinnen een kunstenaar het maakt kan bijdragen aan het plezier dat u aan een kunstwerk beleeft. Vandaar mijn poging om de oude en nieuwe kunst te vertalen in gewone woorden, zodat de kunst voor iedereen begrijpelijk en inzichtelijk wordt.
U krijgt deze cursus kunstgeschiedenis gratis aangeboden van dé Gooise Galerie. Wij zijn een online galerie die haar geld verdient met het verzamelen en verkopen van schilderijen. En natuurlijk hopen wij dat u in deze kunstcollectie interesse heeft, vandaar dat wij onder iedere les enkele van onze kunstwerken tentoonstellen. Wij hopen echter vooral dat u plezier beleeft aan de verruiming van uw kennis over de geschiedenis van de kunst, de vele interessante kunststromingen, de fraaie afbeeldingen van de getoonde kunstwerken, maar vooral aan de gevoelens die de kunstwerken bij u oproepen.

Informatie over de kunstgeschiedenis

De kunstuitingen in een specifieke periode zijn ook een weerspiegeling van de samenleving op dat moment. De kunststromingen kabbelden mee op het ritme van de op dat moment geldende maatschappelijke realiteit of verzetten zich juist daartegen. En er waren kunstenaars die volledig authentiek werkten vanuit hun eigen belevingswereld, zonder rekening te houden met maatschappelijke of kunsthistorische ontwikkelingen. Toch wordt een mens altijd mede gevormd door de omgeving waarin hij of zij verblijft en de menselijke samenleving waarin hij of zij opgroeit en dat geldt ook voor kunstenaars. Vandaar dat ik heb geprobeerd om de kunststromingen in een maatschappelijke perspectief te plaatsen. Dat had gevolgen voor mijn keuzes welke kunstwerken ik plaatste op deze website. In ieder hoofdstuk laat ik enkele kunstwerken of afbeeldingen zien die een beeld geven van de periode waarin de kunstenaars leefden. Juist zij waren in staat om de hun omringende maatschappij te duiden via hun kunstwerken. Op deze wijze legt deze website niet alleen uit hoe de kunstgeschiedenis verliep, maar plaatst het ook in de juiste historische context. Dit alles met als doel om de kunstenaars, die in een bepaalde periode leefden, nog beter te begrijpen.
Toch is dit overzicht van de algemene kunstgeschiedenis niet meer dan een terugblik op, en een overzicht van, de kunstenaars en kunstwerken uit de menselijke geschiedenis, waarbij ik op deze website de nadruk leg op de beeldende kunsten en de architectuur. Ook andere toegepaste kunsten worden beschreven, waaronder fotografie, kalligrafie, grafische vormgeving, edelsmeedkunst, textiel en kunstnijverheid. De kunstwereld is echter breder. Denkt u maar eens aan de muziek, het theater, de film en de letteren die op deze website niet of veel minder aan bod komen. Zonder twijfel zal een opmerkzame geleerde wijzen op onvolledigheden in het aangebodene. Bovendien zal hij of zij twijfelen aan wat ik meer en minder belangrijk vindt in deze cursus. Daar krijgt u echter ook iets voor terug: een begrijpelijke tekst en een uitleg van de geschiedenis van de kunst in onze wereld. Ik heb geprobeerd om objectief te zijn, maar inherent aan het schrijverschap is dat veel gekleurd is door persoonlijke herinneringen en ervaringen.
Ik hoop dat u kunt genieten van deze teksten die niet pretenderen om kritisch te zijn, maar vooral proberen om u breed te informeren over de kunstgeschiedenis in de wereld waarin wij leven.

Hoe kan ik deze cursus kunstgeschiedenis het beste volgen?

Uw cursus kunstgeschiedenis bestaat uit tekst met daarbij zoveel mogelijk afbeeldingen om de teksten aan te vullen en te verduidelijken. Een bekend spreekwoord zegt `Eén beeld zegt meer dan duizend woorden’. Dit gaat zeker in de kunstwereld op, omdat uw ogen een belangrijk middel zijn om de kunst te kunnen waarderen of te leren begrijpen. Soms gebruik ik afbeeldingen van kunstvoorwerpen uit onze eigen verzameling, maar veelal betreffen het afbeeldingen van schilderijen en andere kunstwerken uit particuliere verzamelingen en musea. In de bijschriften bij de afbeeldingen breng ik verdiepingen aan over de betreffende kunstwerken in relatie met de beschreven kunststroming, zodat u datgene wat u gelezen heeft ook direct kunt ontdekken en toetsen in het getoonde kunstwerk.
Uw bezoek aan een gebouw of een museum zal na het volgen van deze cursus kunstgeschiedenis anders en rijker zijn. U zult veel meer begrijpen van wat u ziet.  Ondertussen zitten wij niet stil. Wij werken continue aan updates van de lessen.

Veel plezier met deze cursus kunstgeschiedenis!

Ronnie Rokebrand
dé Gooise Galerie

Lees meer

Les 3: Oud-Egyptische kunst

Zowel in de primitieve kunst als in de precolumbiaanse kunst, zoals op andere webpagina’s op deze website beschreven, speelde magie een belangrijke rol. Ook in de kunst

Lees verder »

Les 4: Oud-Griekse kunst

Kunst, filosofie, democratie en helden vormen de belangrijkste thema’s voor ons nu wij via de overblijfselen uit de geschiedenis terugkijken op de lange periode van

Lees verder »
De Mona Lisa van Galilea, een afbeelding van de god Dionysus. Het is een vloermozaïek in Zippori in Israël

Les 5: Romeinse kunst

Ontegenzeggelijk was de invloed van de oude Grieken enorm op de ontwikkeling van de Romeinse kunst in de periode van de geboorte van Christus tot

Lees verder »
Een icoon van Onze Lieve Vrouw evan altijddurende Bijstand van de Gooise Galerie

Les 6: Byzantijnse kunst

In het jaar 313 na Chr. proclameerde keizer Constantijn dat alle godsdiensten, en dus ook het Christendom, in vrijheid mochten worden uitgeoefend. 78 jaar later

Lees verder »
De levende, hindoeïstische godin Kumari in Kahmandu in het Himalayastaatje Nepal.

Les 7: Hindoeïstische kunst

De hindoeïstische kunst kan men alleen begrijpen als men enig inzicht heeft in het hindoeïsme als godsdienst. De beeldhouwwerken, schilderingen, unieke gebruiken, architectuur, en de

Lees verder »
Utagawa Hiroshige 1797-1858 Fuji gezien vanaf de linkerzijde van de Tokaido weg.

Les 11: Japanse kunst

Japan kent een lange en interessante geschiedenis en is een goed voorbeeld van de acculturatie tussen de vele Aziatische culturen, waaronder de Chinese kunst en

Lees verder »

Les 17: Barokke kunst

De barok, een stijlperiode van circa 1600 tot 1750, stond bekend om haar weelderige vormen. Met name in kerken uit deze periode kunt u kennismaken

Lees verder »

Les 22: Realisme in de kunst

Gustave Courbet, een sociaal bewogen mens `Ik wens van niemand anders dan de natuur een leerling te zijn.’                                                       Gustave Courbet De realistische kunstschilder Gustave Courbet

Lees verder »
De markt in Pont Audemer, van Robert Antoine Pinchon uit de periode 1903-1909.

Les 28: Fauvistische kunst

Het kan verkeren: tijdens een tentoonstelling in 1905 in de Parijse Salon d’Automne (de Herfstsalon) uitgescholden worden door een kunstcriticus als `wilde dieren’ – les

Lees verder »

Les 30: Kubistische kunst

`Er is maar één ding waardevol in kunst: datgene wat je niet kunt verklaren.’                     Georges Braque Het kubisme was als kunststroming nauw verwant aan het

Lees verder »

Les 32: Dada-beweging

`bevor dada da war, war dada da’          Hans Arp, één van de grondleggers van de dada-beweging De dada-beweging (1916-1924), de vereniging

Lees verder »
Love Comic, het kunstwerk is gemaakt van gordijnstof, door de kunstenaar Nicky Zann. Afbeelding: Collectie van Target Gallery London.

Les 36: Popart

De generatie waartoe ik behoor is tijdens zijn jeugd opgegroeid met popmuziek. Deze zogenoemde populaire muziek dankte haar populariteit vooral aan de opkomst van de

Lees verder »

Collecties

Kunst voor Kinderkamers

Gooise Galerie

Copyright © 2022. All Rights Reserved

error: Content is protected !!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.