Winkelwagen

Les 21: Oriëntalisme in de kunst

Introductie

Een speciaal hoofdstuk besteed ik graag aan de oriëntalisten, vooral omdat het hier een aparte groep kunstschilders betreft die hun liefde voor de vreemde Oriënt op hun schilderdoeken weergaven, maar ook omdat ik zelf deze schilderijen interessant en boeiend vind. Dankzij hun inspanningen kwamen wij in het Westen in aanraking met andere beschavingen in het Oosten, zoals men dat toen noemde. Dat wil niet zeggen dat zij een goed oog hadden voor de ware aard van deze beschavingen, net zoals het voor ons heel moeilijk is om onze eigen beschaving op dit moment te waarderen. We staan er nu eenmaal te dicht op. En dat gold natuurlijk ook voor de oriëntalisten in hun tijd. We hebben het dan over de periode 1798-1900, ongeveer vanaf de Egyptische veroveringstocht van Napoleon Bonaparte tot aan de 20ste eeuw, de periode waarin we spreken van het oriëntalisme in de kunst. Napoleon nam niet alleen soldaten mee op zijn veroveringstocht, maar ook wetenschappers en kunstenaars.

Napoleon met zijn generale staf in Egypte, uit 1863 van de kunstschilder Jean-Léon Gérome. Locatie: Dit schilderij hangt in het Hermitage Museum in Sint Petersburg in Rusland.
Afbeelding: Napoleon met zijn generale staf in Egypte, uit 1863, van de kunstschilder Jean-Léon Gérome (1824-1904).
Locatie: Dit schilderij hangt in het Hermitage Museum in Sint-Petersburg, Rusland. De Hermitage is gevestigd in het Winterpaleis, een paleis in Sint-Petersburg, gelegen aan de oever van de rivier de Neva.


Op zoek naar eeuwenoude beschavingen

Hierdoor nam in Europa de interesse in het oude Egypte enorm toe, men sprak in die tijd zelfs van een `Egyptomanie’. De kunstenaars reisden vervolgens ook naar andere historische steden met eeuwenoude beschavingen, waaronder de ruïnes van het oude Carthago en het vroegere Heliopolis in de Libanese Bekal-vallei, die men ook wel de Baalbek-vallei noemde, naar de gelijknamige stad.

De bakermat van het christendom 

Er was echter ook een andere reden voor de belangstelling van kunstschilders, architecten en beeldhouwers voor de antieke beschavingen. Men wilde de Bijbelse geschiedenis op een meer realistische manier weergeven in hun kunstwerken. Dat kon volgens hen alleen als zij die gebieden ook daadwerkelijk gingen bezoeken. De bakermat van het christendom lag nu eenmaal in het Midden-Oosten. Om deze Bijbelse geschiedenis adequaat te kunnen weergeven op het schilderdoek, moest men gaan kijken hoe de mensen in die gebieden leefden.

De wereld van de islam

Men ontmoette echter niet alleen de christelijke wereld, maar ook de wereld van de islam, die hen onmiddellijk fascineerde. Vandaar de vele dagelijkse taferelen die wij nu nog op de schilderdoeken van de oriëntalisten tegenkomen. In de winkels van kunsthandelaren zag men vanaf toen portretten van nomaden met kamelen in de woestijn, markttaferelen, traditionele feesten en festivals, vrouwen in harems en afbeeldingen van Oosterse steden en bijzondere bezienswaardigheden. We moeten hierbij in ogenschouw nemen dat de oriëntalistische kunstwerken een specifiek, vaak clichématig beeld gaven van de Arabisch-islamitische wereld zoals die in het Westen bestond.

Odalisques, van de Franse orientalis Henri Adrien Tanoux uit 1905
AfbeeldingOdalisques, uit 1905, van de Franse kunstschilder Adrien-Henri Tanoux. Een odalisk was een concubine of een slavin in de harem van de Turkse sultan. Deze schilderijen waren in het begin van de 20ste eeuw zeer populair.
Locatie: Het schilderij is in de zomer van 2023 geveild door veilinghuis Sotheby’s in Londen en is nu in het bezit van een particuliere verzamelaar.

Zoals al aangegeven, besloeg het tijdperk van het oriëntalisme de gehele 19de eeuw en incidenteel nog langer. Een lange periode waarin het, wat betreft de belangstelling van kunsthandelaren, wedijverde met de kunstuitingen van de neoklassieke en romantische kunststijlen. Veel kunsthistorici vinden dat de oriëntaalse kunst niet als een eigen stijl kan worden gedefinieerd. Maar wie bepaalt wat kunst is met een kleine ‘k’ of een grote ‘K’, zoals E.H. Gombrich zich al afvroeg in zijn monumentale werk over de kunstgeschiedenis ‘Eeuwige schoonheid’?

De orientalische kamelenmarkt, van August Legras uit circa 1910-1915
Afbeelding: De oriëntalistische kamelenmarkt, van de Nederlandse kunstschilder August Le Gras uit 1896.
Locatie: Het schilderij is in september 2020 in Duitsland verkocht en maakt nu deel uit van een particuliere verzameling.

Bekende oriëntalisten

Bekende oriëntalisten in de schilderkunst waren met name Franse kunstschilders, waaronder Eugène Delacroix (1798-1863), Dominique Ingres (1780-1867), Jean-Léon Gérôme (1824-1904), Adrien-Henri Tanoux (1865-1923), Alfred Chataud (1833-1908), Étienne Dinet (1861-1929), Horace Vernet (1789-1863), Jules Laurens (1825-1901) en Eugène Girardet (1853-1907). In Spanje was Marià Fortuny (1838-1874) de bekendste kunstenaar in het oriëntalisme, terwijl de kunstschilder Filippo Baratti (1849-1936) in Italië bekendheid vergaarde. Duitsland liet zich in deze periode vertegenwoordigen door Gustav Bauernfeind (1848-1904).

Poort van de Grote Moskee in Damascus, van Gustav Bauernfeind.. Hij schilderde dit kunstwerk in 1890.
Afbeelding: De poort van de Grote Moskee in Damascus (de Umayyad Moskee), een van de oudste steden in de wereld, van de Duitse kunstschilder Gustav Bauernfeind. Hij schilderde dit oriëntalistische en zonovergoten kunstwerk in 1890 in München, nadat hij in 1887 de Syrische hoofdstad Damascus had bezocht. Op de voorgrond ziet u de toegang tot de moskee, met links een bedelaar, rechts een tempelwachter en enkele gelovigen, en voor de ingang een handelaar die zijn tapijt uitstalt voor twee geïnteresseerde mannen. Op de achtergrond is een optocht zichtbaar, mogelijk een betoging tegen de Ottomaanse bezetting.
Locatie: Dit schilderij van Gustav Bauernfeind is in 2008 geveild bij Christie’s en is nu in het bezit van een particuliere verzamelaar.

De Amerikaan Edwin Lord Weeks

Edwin Lord Weeks (1849-1903) was een van de belangrijkste oriëntalistische kunstschilders in de Verenigde Staten van Amerika. Hij bleef zijn hele leven reizen en bezocht Egypte, Perzië (het huidige Iran), Marokko, India en enkele landen in Zuid-Amerika om te kunnen schilderen.

De laatste reis, van de Amerikaanse kunstschilder Edwin Lord Weeks uit 1883. Hij schilderde dit werk in de Indiase stad Benares (Varanasi)
Afbeelding: De laatste reis, van de Amerikaanse kunstschilder Edwin Lord Weeks. Hij schilderde dit kunstwerk in 1883 bij de oevers van de heilige rivier de Ganges in de Indiase stad Benares (Varanasi). Voor de hindoes is de Ganges een heilige rivier. Zij vereren hier de riviergodin Ganga. Miljoenen gelovigen trekken naar Benares om hun ziel te reinigen door zich te wassen in deze heilige rivier of om hier te sterven. Vandaar de titel van dit schilderij: de laatste reis. Centraal in de compositie vaart een roeibootje met daarop een stervende man die men naar de oever van de Ganges brengt. Na zijn overlijden werd zijn lichaam op een brandstapel gecremeerd en zijn as toevertrouwd aan het langsstromende water en daarmee aan de riviergodin Ganga. Veel hindoes geloven dat zij ‘het absolute zijn’ (moksha) kunnen bereiken, wanneer hun as direct na hun overlijden in een heilige rivier wordt verstrooid.
Locatie: Dit schilderij maakt deel uit van een particuliere verzameling.

Alberto Pasini en het dagelijks leven in de Oriënt 

Een van de bekendste oriëntalisten was de Italiaanse kunstschilder Alberto Pasini (1826-1899). Hij werkte in Armenië, Egypte, Syrië, Irak, Constantinopel (Istanbul), Perzië (Iran) en rondom de Rode Zee. Hij slaagde erin om het leven van de gewone burgers in het verre Oosten te schilderen tijdens hun dagelijkse leven. Alberto Pasini plaatste zijn figuren in het schitterende zonlicht, tegen lichtblauwe luchten of dekking zoekend onder parasols en overkappingen in havens, moskeeën, karavanserais en oriëntaalse markten. Bijzonder zijn de paarden die hij op het doek toonde. Er zijn maar weinig schilders die de Arabische volbloedpaarden zo overtuigend in beeld hebben gebracht.

Marktdag in Constantinopel, van de Italiaanse orientalist Aberto Pasini, uit 1877. Het Berkshire Museum is een museum voor kunst, natuurlijke historie en oude beschaving in Pittsfield in Berkshire County, gelegen in de staat Massachusetts (VS).
Afbeelding: Marktdag in Constantinopel, van de Italiaanse oriëntalist Alberto Pasini, uit 1877. Hij beeldt hier op overtuigende wijze het marktleven af aan de oever van de Bosporus in Constantinopel, het huidige Istanbul. De bewoners van Constantinopel wandelen in kleurrijke kleding over de kade tussen de groenteverkopers door. Links staan enkele fraai geschilderde Arabische volbloedpaarden.
Locatie: Dit schilderij van Alberto Pasini hangt in het Berkshire Museum in de stad Pittsfield in Berkshire County, gelegen in de staat Massachusetts, VS.

De Franse beeldhouwer Charles Cordier

Onder de beeldhouwers wil ik zeker de Fransman Charles Cordier (1827-1905) noemen. Hij vervaardigde fraaie bronzen beelden en bustes van voormalige tot slaaf gemaakte Afrikanen die grif in de kunsthandels werden verkocht. Charles Cordier ontmoette in 1847 een voormalige tot slaaf gemaakte man met de naam Seïd Enkess. Deze ontmoeting bepaalde de rest van zijn kunstenaarsloopbaan. Een jaar later, in het jaar dat de Fransen de slavernij officieel afschaften, trok hij met een borstbeeld van een Soedanese man de aandacht van de bezoekers. Er zouden nog veel gebeeldhouwde bustes volgen.

La Capresse des Colonies, een bronzen beeld van een voormalige slavin uit 1861, van de Franse beeldhouwer Charles Cordier. Locatie: Dit bronzen beeld maakt deel uit van de collectie van het Metropolitan Museum of Art in New York in de VS.
Afbeelding
: La Capresse des Colonies, een bronzen beeld van een voormalige tot slavin gemaakte vrouw uit 1861, van de Franse beeldhouwer Charles Cordier.
Locatie: Dit bronzen beeld maakt deel uit van de collectie van het Metropolitan Museum of Art in New York, VS. Het museum bevindt zich aan de oostzijde van Central Park in Manhattan.

De boeiende kunstwerken van Marius Bauer

In Nederland vielen Marius Bauer (1867-1932), met zijn boeiende olieverfschilderijen, aquarellen en etsen, en Willem Dooijewaard (1892-1980) op in dit genre van het oriëntalisme in de kunst. De kunstwerken van Marius Bauer hangen onder meer in het Kröller-Müller Museum in het midden van het nationale park De Hoge Veluwe bij het Nederlandse dorp Otterlo.

De Oosterse Bruiloft, van Marius Bauer uit 1911. Het schilderij hangt in het Rijksmuseum.
Afbeelding: De Oosterse bruiloft, van de Nederlandse kunstschilder Marius Bauer uit 1911. Een bruiloftsstoet trekt door de straten van een Oosterse stad. De bruidegom rijdt op een kameel. Op een andere kameel speelt een muzikant op zijn fluit. Om hen heen spelen muzikanten op hun instrumenten en dansen de kinderen op de muziek. De schilder roept met dit schilderij de sfeer op van de sprookjes van Duizend-en-een-nacht.
Locatie: Dit olieverfschilderij van Marius Bauer hangt in het Rijksmuseum, gelegen aan het Museumplein in Amsterdam.

De wereldreiziger Willem Dooijewaard

Willem Dooijewaard (1892-1980), een 16 jaar jongere broer van de kunstschilder Jaap Dooijewaard, was een vreemde eend in de bijt in het kunstwereldje in Blaricum. Als kind droomde hij van verre landen en vreemde volkeren. Toen hij eenmaal oud genoeg was, trok hij de wereld over, van Zuid-Frankrijk en Marokko tot aan Java en Sumatra. Samen met zijn vriend, avonturier en kunstschilder Roland Strasser (1895-1974), die hij in 1920 op Bali ontmoette, reisde hij door China, Tibet en Binnen-Mongolië. Dat moet een heel avontuur zijn geweest in de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw. Zijn figuren en portretten variëren van naakte haremmeisjes en Japanse geisha’s tot ingetogen afbeeldingen van ballerina’s in Nice en Sumatraanse schoonheden. 

De Twee meisjes, een litho met figuren uit 1920 van de Nederlandse kunstenaar Willem Dooijewaard. Het betreft hier een litho met twee meisjes, waarvan er één de luizen uit het haar van de ander haalt. De litho is gemaakt in Sumatra waar Willem Dooijewaard in die tijd werkte. Locatie: Deze litho maakt deel uit van een serie van vier litho's die Willem Dooijewaard op het Indonesische eiland Sumatra maakte. Deze vier litho's behoren tot de kunstverzameling van de Gooise Galerie. ©Ronnie Rokebrand.
Afbeelding: De Twee meisjes, een litho met figuren uit 1920 van de Nederlandse kunstenaar Willem Dooijewaard. Het betreft hier een litho met twee meisjes, waarvan er één de luizen uit het haar van de ander haalt. De litho is gemaakt in Sumatra, waar Willem Dooijewaard in die tijd werkte.
Locatie: Deze litho maakt deel uit van een serie van vier litho’s die Willem Dooijewaard op het Indonesische eiland Sumatra maakte. Deze vier litho’s behoren tot de kunstverzameling van de Gooise Galerie. ©Ronnie Rokebrand.

De reisverhalen van August Le Gras

De Nederlandse kunstschilder August Le Gras (1864-1915), geboren in Amsterdam en later woonachtig in Laren en Blaricum (hij deelde in Blaricum een tijdje het huis De Witte Olifant met de kunstschilder Evert Pieters, gelegen op een afstand van 350 meter van het huis van Jacob en Willem Dooijewaard), schilderde fraaie kunstwerken in Algerije en Tunesië. Bovendien zijn er enkele etsen van hem bekend. Hij woonde lange tijd in de binnenlanden van Algerije en bezocht graag de steden Tunis en Algiers. Zijn halve leven bracht August Le Gras door in de Oriënt, waarvan zijn vele, nu 100 jaar oude, reisverslagen getuigen. Zijn werken bieden een unieke blik op de gebieden en culturen die hij verkende in een tijd waarin dergelijke reizen nog niet zo gewoon waren als tegenwoordig. Le Gras’ verhalen worden vaak gekenmerkt door gedetailleerde beschrijvingen van de plaatsen die hij bezocht, de mensen die hij ontmoette en de avonturen die hij beleefde. Zijn stijl combineerde persoonlijke anekdotes met een bredere culturele en historische context, waardoor zijn verhalen zowel informatief als vermakelijk zijn. Door zijn ogen krijgen lezers een zeldzaam inkijkje in verre landen en culturen vanuit een historisch perspectief. Zijn reisverhalen zijn niet alleen belangrijk als historische documenten, maar ook als literaire werken die de nieuwsgierigheid en avontuurlijke geest van een tijdperk weerspiegelen.

De oriëntalistische landschapsschilderijen van Karel Ooms

In België liet Karel Ooms (1845-1900) zich door het oriëntalisme inspireren. Hij maakte verschillende reizen door het Midden-Oosten, met name naar het toenmalige Palestina en Egypte. Zijn ervaringen legde hij vast in oriëntalistische landschapsschilderijen die hij ter plekke schilderde.

Wassily Kandinsky als pleitbezorger van het oriëntalisme 

De kunstenaar Wassily Kandinsky (1866-1944) zorgde er, dankzij enkele abstracte werken in de stijl van het oriëntalisme, voor dat deze kunstvorm ook erkenning kreeg binnen de kringen van de moderne kunst.

De oriëntalistische kunstwerken van Kees van Dongen

Een schilder die op deze plek niet ongenoemd mag blijven is Kees van Dongen (1877-1968). Hij is zonder enige twijfel de bekendste fauvistische kunstschilder van Nederland. Dat een deel van zijn kunstwerken ook tot de oriëntalistische kunst behoort, is minder bekend. Kees van Dongen kreeg in 1910 het verslag ‘Spanische Reisen’ onder ogen van de kunsthistoricus Julius Meier-Graefe (1867-1935). Hierin deed Meier-Graefe verslag van zijn reis door Spanje en een deel van Marokko. Van Dongen raakte gefascineerd door de betoverende foto’s van vrouwen, kunstschatten en andere bezienswaardigheden en vertrok vervolgens zelf naar Spanje en Marokko om deze exotische wereld met eigen ogen te aanschouwen. Het resultaat van dit bezoek, en ook van latere bezoeken in 1913 aan Egypte, waren oriëntalistische schilderijen van vooral vrouwen in traditionele kledij, maar dan in een onmiskenbaar fauvistische stijl.

Rood en geel (Rouge et jaune), uit 1911, van de kunstschilder Kees van Dongen.  Op dit oriëntalistische en fauvistische schilderij portretteerde Kees van Dongen een deels gesluierde Tunesische of Algerijnse vrouw. Locatie: Dit schilderij werd voor het eerst tentoongesteld in de Salon van de Onafhankelijken in Parijs in 1911. Het schilderij is nu n het bezit van een particuliere verzamelaar.
Afbeelding: Rood en geel (Rouge et jaune), uit 1911, van de kunstschilder Kees van Dongen. Op dit oriëntalistische en fauvistische schilderij portretteerde Kees van Dongen een deels gesluierde Arabische vrouw.
Locatie: Dit schilderij werd voor het eerst tentoongesteld in de Salon van de Afgewezenen in Parijs in 1911. Het schilderij is nu in het bezit van een particuliere verzamelaar.


Afbeelding bovenaan deze pagina: De Sfinx in Egypte (Le Sphinx en Egypte), een aquarel uit 1898 van de Franse kunstschilder Eugène Girardet (1853-1907). Girardet reisde oorspronkelijk vooral veel naar Algerije en Tunesië, waar hij zijn schilderijen en aquarellen componeerde. In 1898 reisde hij naar Egypte en Palestina, waar hij veel scènes van Caïro, de piramides en Jeruzalem schilderde. Zijn werk ging steeds meer op het werk van de impressionisten lijken. Zijn penseelvoering werd losser en het sprankelende zonlicht verlichtte zijn kunstwerken. Op de achtergrond van deze aquarel zie je de typische variaties van zandkleuren die zo gewoon zijn in Noord-Afrika, terwijl de nomaden op de voorgrond onmiddellijk de aandacht trekken door het bijzondere gebruik van de kleuren blauw, donkergrijs en een vleugje rood in de kleding van de man op de ezel. De voeten van de personen die wandelen verdwijnen in het stof, waardoor ze als het ware één worden met hun omgeving. Zij maken daardoor niet alleen deel uit van hun omgeving, maar schildertechnisch ook van de compositie. Er ontstaat een band tussen de afgebeelde nomaden en het omringende landschap.
Locatie: De Sfinx in Egypte van Eugène Girardet maakt deel uit van de collectie van de Gooise Galerie. ©Ronnie Rokebrand.

Mijn naam is Napoleon Bonaparte. Ik werd in 1769 geboren op het eiland Corsica en stierf in 1821 in ballingschap op het eiland Sint-Helena. Enige tijd na de Franse Revolutie kroonde ik mijzelf tot keizer van Frankrijk. In 1798 vertrok ik met mijn leger naar Egypte. In mijn kielzog nam ik kunstenaars en wetenschappers mee. We namen veel spullen mee terug naar Europa. Hierdoor ontstond een grote nieuwsgierigheid naar Egypte en de rest van de Oriënt; het oriëntalisme in de kunst was geboren.

Samenvatting oriëntalistische kunst door Napoleon Bonaparte

“Mijn naam is Napoleon Bonaparte. Ik werd in 1769 geboren op het eiland Corsica en stierf in 1821 in ballingschap op het eiland Sint-Helena. Enige tijd na de Franse Revolutie kroonde ik mijzelf tot keizer van Frankrijk. In 1798 vertrok ik met mijn leger naar Egypte. In mijn kielzog nam ik kunstenaars en wetenschappers mee. We namen veel spullen mee terug naar Europa. Hierdoor ontstond een grote nieuwsgierigheid naar Egypte en de rest van de Oriënt; het oriëntalisme in de kunst was geboren. Op deze plek geef ik een samenvatting van de les over de oriëntalistische kunst die u zojuist heeft gevolgd. Om een beetje in de sfeer te komen draag ik op de afbeelding een tweepuntige steek uit de Oriënt. Ik was een echte liefhebber van dit soort hoeden; in totaal kon ik uit ongeveer 140 exemplaren kiezen. Het oriëntalisme in de kunst is een fascinerende periode die zich uitstrekte over de gehele 19de eeuw en soms zelfs langer. In deze tijd werden kunstenaars aangetrokken tot de mystiek van de Oriënt en het Midden-Oosten. Een belangrijk aspect van het oriëntalisme was de ontmoeting met andere beschavingen, zowel christelijk als islamitisch, die kunstenaars inspireerde. Deze interesse begon met onze Egyptische veroveringstocht in 1798, waarbij ik wetenschappers en kunstenaars meenam. Hierdoor groeide de belangstelling voor het oude Egypte en andere historische plaatsen met eeuwenoude beschavingen, zoals Carthago en Heliopolis. Een andere motivatie voor de oriëntalistische kunstenaars was het verlangen om de Bijbelse geschiedenis op een realistische manier weer te geven. De bakermat van het christendom lag immers in het Midden-Oosten. Kunstenaars wilden de levenswijze van de mensen in die regio begrijpen om de Bijbel nauwkeuriger te kunnen vertolken. De oriëntalisten schilderden dagelijkse taferelen, portretten van nomaden, markten, traditionele feesten, harems, en Oosterse steden. Deze kunstwerken brachten de Oriënt tot leven voor de Westerse wereld. Opmerkelijke oriëntalisten waren onder meer Eugène Delacroix, Dominique Ingres, Jean-Léon Gérôme, Eugène Girardet, en Edwin Lord Weeks. Alberto Pasini schilderde het dagelijks leven in het verre oosten met oogverblindend zonlicht en gracieuze paarden. Charles Cordier, een beeldhouwer, creëerde bronzen beelden van voormalige tot slaaf gemaakte mannen en vrouwen uit Afrika. In Nederland onderscheidden Marius Bauer en Willem Dooijewaard zich in dit genre met hun boeiende schilderijen, aquarellen en etsen. Dooijewaard reisde de wereld over en schilderde diverse onderwerpen, van naakte haremmeisjes tot ingetogen ballerina's. August Le Gras was een Nederlandse kunstschilder die Algerije en Tunesië verkende en gedetailleerde reisverhalen schreef. Zijn verhalen bieden inzicht in verre culturen en verhalen over adembenemende avonturen in een tijd waarin reizen naar deze gebieden nog zeldzaam was. Na zijn bezoeken aan Palestina en Egypte schilderde de Belg Karel Ooms oriëntalistische landschappen. Wassily Kandinsky introduceerde het oriëntalisme in de moderne kunst met abstracte werken. Ten slotte wil ik graag Kees van Dongen noemen, een beroemde Nederlandse fauvistische schilder. Hij liet zich inspireren door reisverslagen en reisde naar Spanje, Marokko en Egypte om de exotische wereld in een fauvistische stijl vast te leggen, vooral vrouwen in traditionele kleding trokken zijn aandacht. Het oriëntalisme in de kunst bracht verschillende culturen en landschappen tot leven en had een blijvende impact op de kunstwereld. Uiteindelijk bleek mijn beslissing om kunstenaars en wetenschappers mee te nemen naar Egypte de juiste te zijn geweest.”

 

Uit de verstrekte informatie over de oriëntalistische kunst zijn vijf oefenvragen gedestilleerd met de bijhorende antwoorden:

Oefenvragen

  1. Wat was de periode van het oriëntalisme in de kunst en wat waren de belangrijkste invloeden op deze kunstbeweging?
  2. Hoe beïnvloedde de Egyptische campagne van Napoleon Bonaparte het oriëntalisme in de kunst?
  3. Welke thema’s en scènes werden vaak afgebeeld door oriëntalistische schilders?
  4. Wat was de rol van Charles Cordier binnen de oriëntalistische kunst?
  5. Hoe benaderde de Nederlandse kunstschilder Marius Bauer het oriëntalisme in zijn werk?

 

Antwoorden

  1. Het oriëntalisme in de kunst was prominent aanwezig gedurende de 19e eeuw, ongeveer vanaf de Egyptische veroveringstocht van Napoleon Bonaparte tot de 20ste eeuw. Deze kunstbeweging werd beïnvloed door de fascinatie voor en de blootstelling aan de culturen en beschavingen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
  2. De Egyptische campagne van Napoleon Bonaparte in de late 18e eeuw wakkerde in Europa een sterke interesse aan in de oud-Egyptische beschaving, wat leidde tot een ‘Egyptomanie’. Kunstenaars, begeleid door wetenschappers, werden geïnspireerd door de geschiedenis en cultuur van Egypte, wat een invloed had op hun artistieke werken.
  3. Oriëntalistische schilders beeldden vaak dagelijkse taferelen uit de Arabisch-islamitische wereld uit, zoals markttaferelen, traditionele feesten, vrouwen in harems en afbeeldingen van oosterse steden en bezienswaardigheden. Deze werken gaven vaak een geromantiseerd en soms clichématig beeld van deze culturen.
  4. Charles Cordier was een Franse beeldhouwer die bekend stond om zijn bronzen beelden en bustes van Afrikanen en mensen uit het Midden-Oosten. Zijn werk werd geïnspireerd door zijn ontmoeting met Seïd Enkess, een voormalig tot slaaf gemaakte man, wat leidde tot een levenslange toewijding aan het portretteren van mensen uit diverse culturen.
  5. Marius Bauer, een Nederlandse kunstschilder, viel op met zijn oriëntalistische olieverfschilderijen, aquarellen en etsen. Zijn werken kenmerken zich door de boeiende weergave van oosterse scènes en landschappen, vaak met een focus op de alledaagse aspecten van het leven in de Oriënt.

Delen:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Inhoudsopgave

Copyright © 2022. All Rights Reserved

error: Content is protected !!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.