Winkelwagen

Retour- en teruggavebeleid

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het model gebruiken dat onderaan deze pagina staat. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

Mocht een consument meerdere werken hebben aangekocht, dan verstrijkt de  herroepingstermijn 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant 

Coron BV/Gooise Galerie, Mosselweg 14, 1261XC Blaricum, Nederland (e-mail: rrokebrand@gooisegalerie.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Coron B.V./Gooise Galerie heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Coron B.V./Gooise Galerie, Mosselweg 14, 1261XC, Blaricum, Nederland. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, zoals lijsten en dergelijke, en echtheidscertificaten.  
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Coron B.V./Gooise Galerie zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Coron B.V./Gooise Galerie alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Coron B.V./Gooise Galerie op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Coron B.V./Gooise Galerie wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.   

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Coron B.V./Gooise Galerie geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. 

Coron B.V./Gooise Galerie betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 
 
 
Klantendienst 
De klantendienst van Coron B.V./Gooise Galerie is bereikbaar op het telefoonnummer +31 [0651595539], via e-mail op rrokebrand@gooisegalerie.nl of per post op het volgende adres Mosselweg 14, 1261XC, Blaricum, Nederland. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 
 
 
Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen: 
 

Aan Coron B.V./Gooise Galerie, Mosselweg 14, 1261XC Blaricum, Nederland: 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*): 

Naam/Namen consument(en) : 

Adres consument(en) : 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]: 

Datum : 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Copyright © 2022. All Rights Reserved

error: Content is protected !!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.